Mesteri képzés


Mesteri képzés

Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén

 

2 éves mesterképzés a társadalom- és humántudományokból diplomázott fiataloknak. 

A képzés nyelve: magyar

Helyek száma: 13 ingyenes hely, 37 fizetéses hely

 

Kiket várunk?

 • Hivatásos segítő szakembereket. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek a lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése.
 • Közösségi élet és szociális szolgáltatások szervezésében aktív, bármilyen felsőfokú alapvégzettséggel rendelkező személyeket.
 • Specifikus tanácsadás projekttervezésben és kutatásban érdekelt jelentkezőket.

 

A képzés bemutatása

A képzés gyakorlati szükségszerűségből indul. Egyre nagyobb a társadalmi szükséglet és a munkaerő piaci érdeklődés a specifikus tanácsadói foglalkozások iránt.

A tanácsadói mesterképzés során a hallgatok három tanulmányi modul közül választhanak, amire specializálódhatnak: Addiktológia és kriminológia, Gerontológia, Krízisben lévő családokkal való munka.

A tanácsadói képzés olyan új többlettudást ad, amely növeli a választott szakterületen végzett segítő munka hatékonyságát. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretek birtokában eredeti segítő hivatásukat az birtokában eredeti segítő hivatásukat az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, eredményesebben és tudatosabban képesek folytatni majd.

Azáltal válnak még jobb tanárokká, szociális munkásokká, közösség-szervezőkké, pszichológusokká, gyógypedagógusokká, lelkészekké,  orvosokká, nővérekké, hogy növekszik pszichoszociális kompetenciájuk.

Ennek megfelelően a program kulcsfogalmai az önismeret és társadalomismeret fejlesztése, a hitelesség és interdiszciplináris együttműködés, érték és prevenció, integrált és tudatos hivatásfejlesztés, valamint a választott tanulmányi modulnak megfelelő szaktantárgyak.

A tanácsadás tevékenységi területe, illetve intézményrendszere átfogja a humán szolgálatokat, a kultúrát, a közművelődést, a közoktatást, a szociális gondoskodást, az egészségügyet, a tömegtájékoztatást, az egyházi és polgári kezdeményezéseket, a törvényhozás és a kormányzat működését.

 

A képzés célja

Az elméleti képzés célja a specifikus területeken alkalmazott ismeretek átadása.

Az önismeret és készségfejlesztés célja: olyan komplex tanácsadói szemléletmód kialakítása, amely segít hatékonyabban tervezni és cselekedni az egyén, család, csoport vagy közösség mentális egészségének a védelme és megőrzése érdekében.

A kutatási módszertanra vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatás célja: felkészítés a szakosodásnak megfelelő szakszerű tanácsadói projekttervezésre, levezetésre és kiértékelésre.

 

A képzés struktúrája

Kötelező tantárgyak: Tanácsadás a szociális szolgáltatásokban, Pszichopatológia ismeretek, Aktuális demográfiai folyamatok, Szakmai önismeret, Management, Segítő beszélgetés, A tanácsadás etikai aspektusai, Szupervízió és esetmunka, Mentálhigiéné

Választható tantárgyak: 

 • Addiktológia és kriminológia modul: Bevezetés a kriminológiába, Tanácsadás és szociális munka különböző deviáns-kriminális csoportok esetén, A drogfüggő személyekkel való tanácsadás elméleti és gyakorlati megközelítése, Mentálhigiéné veszélyeztetet csoportok esetében, A drogfüggőség speciális prevenciója.
 • Gerontológia modul: A családterápia elmélete és gyakorlata, Gerontológiai szociális munka, Általános gerontológia, Sokproblémás családokkal való tanácsadói munka, Szociálpolitika családokra és idősekre vonatkozóan, Klínikai gerontológia, 
 • Krízisben lévő családokkal való tanácsadói munka: A családterápia elmélete és gyakorlata, Családterápia veszélyeztetett gyerekek és tinédzserek esetén, Specifikus tanácsadás gyerekek és tinédzserek esetén, Sokproblémás családokkal való munka, Szociálpolitika családokra és idősekre vonatkozóan, Az abúzus és elhanyagolás megelőzésére vonatkozó programok, Gyakorlat, Kutatás, megelőzés és tanácsadás, Szakmai önismeret, Tanácsadási projekt

 

Bővebben...

Mentálhigiéné a szociális munkában

interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű

két féléves struktúrában, valamint négy féléves formában a bolognai rendszerben végzettek számára

 

Kinek ajánljuk az illető programot?

Társadalom- és humántudományokból, valamint orvosi területen diplomázott fiataloknak

 

A mesteri program célkitűzései:

 • A képzésen hivatásos segítő szakembereket képezünk tovább. Segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek a lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése.
 • A képzés célja olyan komplex (mentálhigiénés) szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni eredeti segítő hivatásukat.
 • Az elméleti képzés célja a lelki és pszicho-szociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása. A rendszerszemlélet és a holisztikus megközelítés alakítja a hallgatók látásmódját, fejleszti szakmai személyiségüket, hogy képessé váljanak a mentálhigiénés szemléletmód és gyakorlat alkalmazására az emberi problémák megelőzésében és kezelésében. A gyakorlatjellegű műhelymunka a szakmai önismeret elmélyítését szolgálja, és a szupervíziót biztosítja.

 

A képzési célokat az alábbi tantárgyak oktatásán keresztül igyekszünk elérni:

 • mentálhigiéné szemlélet kialakítása: Mentálhigiéné elmélet (tantárgy gazda prof. Dr. Ludányi Ágnes, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
 • mentálhigiéné módszereinek elsajátítása, lelki egészségvédelem a saját területén: pedagógus, szociális munkás, lelkész, pszichológus, orvos számára: Alkalmazott mentálhigiéné, Szakmai önismeret és Szupervízió (tantárgy gazda prof. Dr. Albert-Lőrincz Enikő BBTE)
 • a segítőkapcsolat megtanítása: Segítőkapcsolat és segítő beszélgetés (tantárgy gazda: Dr. Berszán Lídia docens BBTE)
 • beavatkozás: Sok problémás családokkal való munka, Serdülőkori deviancia (Dr. Müller-Fábián Andrea docens BBTE)
 • pszichopatológia felismerése (tantárgy gazda Dr. Antal Imola adjunktus BBTE)
 • a társadalom egészséges működésének elősegítése (tantárgy gazda Dr. Szabó Béla adjunktus BBTE)
 • mentálhigiénés projekt készítés ( Dr. Berszán Lídia docens-, Dr. Antal Imola adjunktus-, Dr. Szabó Béla adjunktus-BBTE)

 

Oktatott tantárgyak:

Elméleti tárgyak: A mentálhigiéné elmélete és gyakorlata, Az egészség társadalmi meghatározottsága, Pszichopatológia, Segítőkapcsolat, Segítőbeszélgetés, Kutatás módszertan, Kognitív fejlesztés, Bioetika, Humán erőforrás fejlesztése, Erőszakot elszenvedett személyek gondozása, Sajátos szükségletű személyek gondozása, Sok problémás családok gondozása, Vallás pedagógia, Deviancia és kriminalitás gyermek és serdülőkorban

Gyakorlati tárgyak: Mentálhigiénés projekt, Szakmai önismeret, Szupervízió

 

Bővebben...

Felvételi információs oldal 2016

felveteli wixoldal

Képek az egyetem életéből

 • 34-dsc_2778__
 • 42-dsc_2793__
 • 25-dsc_2763__
 • 51-dsc_2813__
 • 05-dsc_2710__

Kiemelt hírek, események

felveteli plakat 2015

A szociális háló hírei

Válsághelyzetbe került a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság (DGASPC), sem az alkalmazottak bérére, sem a felnőttvédelmi szolgáltatást nyújtó központok működtetésére nincs pénze az intézménynek – közölte az Agerpres hírügynökséggel...
Read more...
Kezdetben hatvan, majd közel százötven, jelenleg pedig kilencvennégy rászorulónak nyújt segítséget, heti öt nap meleg ebédet a gyergyószentmiklósi Szeretetkonyha. A Szent Márton Alapítvány által működtetett konyha fenntartását, működtetését gondoskodó lelkület...
Read more...
Közel harminc százalékkal nő az új tanévtől a nehéz anyagi helyzetben élő középiskolások által igényelhető szociális ösztöndíj értéke. De elég ez valamire? Van például olyan szakiskolai osztály, amelyben tavaly még...
Read more...

Kövess minket a Facebookon

Elérhetőség

bejarat

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

Szociális Munka Tagozat

 

December 21 sugárút, 128-130 szám, Kolozsvár

TÉRKÉP

Tel./Fax: 0264-42.46.74, 0264-41.99.58

Titkárnő: Bruck Edit

 

http://www.bbte-szocialismunka.ro
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.