Szakdolgozat


Szakdolgozat

Tudnivalók az államvizsga elkészítéséhez

Az államvizsga dolgozat megírásának kritériumai:

Szakmai kritériumok:

Minden államvizsga dolgozatnak kell legyen egy elméleti része, és egy saját, empirikus (gyakorlati) kutatás-beavatkozás része

A dolgozatíró dönthet afelől, hogy az emprikus részben mire helyezi a hangsúlyt:

 • ha a kutatásra, akkor 100 kérdőívet kell felvennie, (nehezen elérhető alanyok esetében legkevesebb 30), illetve annyit, hogy minden elemzett kategóriában 30 alanya legyen (pl. 30 fiú és 30 lány, 30 fiatalabb és 30 idősebb, tehát ha a kort is meg a nemet is figyelembe vesszük, akkor 120 alany). Beavatkozásként helyzetkezelési tervet kell készítenie: milyen beavatkozási lépéseket lát; a helyi ellátórendszer milyen segítséget, szolgáltatásokat tud nyújtani
 • ha a beavatkozásra, akkor egy előzetes kutatással fel kell mérnie a beavatkozás szükségességét vagy a beavatkozás előtti állapotot. Előzetes kutatási adatokként felhasználhatja a beavatkozás alanyairól rendelkezésére álló információkat, vagy felhasználhat olyan adatokat is, amelyeket nem ő vett fel, de az illető területre vonatkoznak. (Pl. A fogyatékos személyek munkalehetőségeit bemutató hivatalos jelentés statisztikai adatai.)

Terjedelmi kritériumok: A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 30 oldal (függelék nélkül). Felső határ 50 oldal + függelékek +mellékletek

Formai tudnivalók az államvizsga elkészítéséhez

A dolgozat a következő fejezetekre, elemekre tagolódhat:

*     Címlap 1,2
*     Tartalomjegyzék
*     Rövid összefoglalás (Abstract)
*     Bevezető + Témaválasztás indoklása
*     Dolgozat
*     Bibliográfia
*     Ábrák és táblázatok jegyzéke
*     Mellékletek: tesztek, kérdőívek, rajzok, egyébb felhasznált anyag

A dolgozat felépítése során célszerűen betartandó arányok:

 • Abstract: 1 oldal (A dolgozat témájának előzetes bemutatása)
 • Bevezetés:   2-3 oldal (A fejezetek tartalmának áttekintő ismertetése, a téma kifejtése során alkalmazott gondolatmenet felvázolása, a témaválasztás indoklása.)
 • Elméleti rész: 1/3
 • Kutatási rész + Beavatkozás: 2/3
 • Konklúziók: 2-3 oldal
 • Ajánlások, javaslatok: 1 oldal

A szakdolgozatot 2 példányban kell benyújtani + elektronikus formában

 

A dolgozat fedőlapján az alábbi információkat kell elhelyezni:

első oldal magyarul

* Egyetem, kar, szak neve
* Dolgozat címe
* Dolgozatíró neve
* Konzulens/ek/neve
* Hely
* Év

második oldal románul
* Egyetem, kar, szak neveű
* Dolgozat címe
* Dolgozatíró neve
* Konzulens/ek/neve
* Hely
* Év

 

A dolgozatot a szokásos A4-es papíron készüljön. Egyoldalas kivitelben könnyebb olvasni a bekötött példányt.

Margók: baloldali max. 4,5 cm, jobboldali max 3 cm felső max. 3 cm, alsó max. 3 cm. A kötés miatt a baloldali margó 1 cm-el növelhető.
Sortávolság: 1,5
Betűméret: 12-es
Betűtípus, köz: Times New Roman CE, Arial CE, Helvetica
Oldalszámozás: kötelező
Szövegszerkesztővel: kb. 60-65 karakter x 28 - 30 sor/oldal

A helyesírási ellenőrzés kötelező! Letölthető helyesírási program: http://mek.oszk.hu/01500/01547

A dolgozat elméleti része

 • A kulcsfogalmak meghatározása és részletes, lényegre törő bemutatása
 • A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elméleti szakirodalom bemutatása, legfontosabb elméleti modelljeinek ismertetése
 • A szociális szakma helye és szerepe a választott témában felvetett kérdésekkel kapcsolatosan

Kutatási rész

 • A bevezetés ismertesse a kutatás alapkérdéseit:
  • a téma szakmai fontosságát
  • a metaanalízist: kutatási témára vonatkozó eddigi eredményeket.
  • a kutatási célt, hipotéziseket (legtöbb 3: egy főhipotézis, két alhipotézis) és a kutatás stratégiáját.
 • A módszertani részben tájékoztasson az adatgyűjtés folyamatáról, az alkalmazott módszerekről/eszközökről (standardizált kérdőívek, tesztek, interjú vezető, stb.), nyújtson információt a vizsgálati populációval és mintával kapcsolatosan.
 • Az eredményeket ismertető rész tartalmazza az adatok mennyiségi és minőségi elemzését és értelmezését.

 Beavatkozási rész

 • A beavatkozás célja: mit kíván elérni, mi indokolja
 • A beavatkozás módszerei: milyen módszert választ (pl. csoportos munka, mélyinterjú, stb.) és miért; milyen eszközöket használ fel a beavatkozás során
 • A beavatkozás kivitelezése: a beavatkozás lépéseinek a strukturált, lényegretörő leírása (ülések, interjú kivonat)
 • Eredmények, önreflexió: hogyan mérte a beavatkozás hatékonyságát; hogyan tapasztalta meg saját segítői munkája erősségeit és korlátait az elvégzett munka során

A beavatkozási rész lehet egyénnel, családdal, csoporttal vagy közösséggel való munka.

Az egyénnel végzett munkának legalább 8, a családokkal/párokkal legalább 6, csoportokkal 8 űlésből kell állnia.

Ha a beavatkozást a közösségi munka területén végzi, akkor a megtervezett, szisztematikus tevékenységet kell bemutatni.

Az űlések anyagát jegzyőkönyv formájában a vezető tanárnak kell leadni.

 

Konklúziók: mutasson rá a kutatás, beavatkozás sajátos értékeire, eredetiségére, térjen ki a hiányosságokra.

Ajánlások: mutasson rá a kutatási és beavatkozási eredmények és az ezáltal leszűrt konklúziók tudományos és gyakorlati felhasználhatóságra. (pl. mit tehet a szociális munka annak érdekében, hogy ezen a területen jobb legyen az ellátás.)

Bibliográfia:

 • legalább 15 címet kell tartalmaznia
 • ne legyen 10 évnél régebbi a témaspecifikus szakmai irodalom; kerülni kell a másodhivatkozásokat, az eredeti, alapkiadványokat kell idézni; az elméleti előzmények szakirodalma lehet régebbi
 • szaksajtóból 2-3 évfolyam áttekintése lehet érdekes, új ötletet adó
 • fontos lehet a társszakterülethez tartozó témakörökről írt művek áttanulmányozása is
 • idegen nyelvű szakirodalom is legyen, ez külön pontszámot jelent
 • az internetes forrás esetében meg kell jelölni az anyag elérési útját és a letöltés dátumát (a könyvészet egy harmadánal nem lehet több az internetes hivatkozás)
 • a dolgozat szövegében megjelenő valamennyi szerző nevének szerepelnie kell a bibiliográfiában is

A dolgozat szövege

 • Szerkezetét könnyítsék alcímek. Alcím után egy sorközt, fejezet és következő alcím között kettő sorközt kell hagyni.
 • Ábra és táblázat. Mineden ábrának és táblázatnak legyen címe és külön-külön sorszáma. A dolgozat végén legyen Ábrák jegyzéke és Táblázatok jegyzéke a táblázatok, ábrák címével, sorszámával és oldalszámmal.

Hivatkozások (Részletes információk a következő cimen: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01)

 • Könyv– Szerző, évszám, a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye. Ha nem a teljes könyvre hivatkozik, akkor a kérdéses rész első és utolsó oldalszámát kell feltünteni (127-133. oldal vagy pp. 127-133).   Pl.:

Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Folyóiratcikk – Szerző, évszám, a cikk pontos címe, a folyóirat címe, évfolyama és száma, illetve a cikk első és utolsó oldalszáma, a kiadás helye. Pl.

Berszán Lídia (2005): Újrakezdeni nap mint nap: családterápia fogyatékos gyermekek szüleivel. in. Család- Gyermek -Ifjúság, 2005/IV. szám: 28-35., Budapest

 • Internet források - Szerző, évszám, a cikk pontos címe, az internetes elérhetőség címe, dátuma. Pl.

Alexandrescu, Raluca (2003): Interviu cu Paul Sthal, [Interjú Paul Sthallal] Sfera Politicii, http://www.sfera.50megs.com, martie 2004.

 • Dokumentumok: - a dokumentum pontos neve és megjelenési száma és helye. Pl.
  Románia Hivatalos Közlönye, 2004 október18/XXIV szám, Bukarest

Adevarul [Igazság] Országos napilap1990, 1991-es évfolyamai, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Arhívuma

Az államvizsga dolgozat szövegének a meghamisítása, másolt szövegrészek beiktatása, a bibliográfiai forrás fel nem tüntetése, a kutatási és beavatkozási adatok improvizálása vagy meghamisítása a dolgozat érvénytelenítését és a vizsgához való jog elvesztését vonja maga után. (Lásd a plagizálásra vonatkozó törvényt: LEGE nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Textul actului publicat în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996)

Kolozsvár, 2017 március 2.

A szociális munka tanszék magyar tagozatának oktatói

Felvételi információs oldal 2016

felveteli wixoldal

Képek az egyetem életéből

 • 03-dsc_2706__
 • 02-dsc_2701__
 • 15-dsc_2740__
 • 51-dsc_2813__
 • 07-dsc_2718__

Kiemelt hírek, események

felveteli plakat 2015

A szociális háló hírei

Válsághelyzetbe került a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság (DGASPC), sem az alkalmazottak bérére, sem a felnőttvédelmi szolgáltatást nyújtó központok működtetésére nincs pénze az intézménynek – közölte az Agerpres hírügynökséggel...
Read more...
Kezdetben hatvan, majd közel százötven, jelenleg pedig kilencvennégy rászorulónak nyújt segítséget, heti öt nap meleg ebédet a gyergyószentmiklósi Szeretetkonyha. A Szent Márton Alapítvány által működtetett konyha fenntartását, működtetését gondoskodó lelkület...
Read more...
Közel harminc százalékkal nő az új tanévtől a nehéz anyagi helyzetben élő középiskolások által igényelhető szociális ösztöndíj értéke. De elég ez valamire? Van például olyan szakiskolai osztály, amelyben tavaly még...
Read more...

Kövess minket a Facebookon

Elérhetőség

bejarat

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet

Szociális Munka Tagozat

 

December 21 sugárút, 128-130 szám, Kolozsvár

TÉRKÉP

Tel./Fax: 0264-42.46.74, 0264-41.99.58

Titkárnő: Bruck Edit

 

http://www.bbte-szocialismunka.ro
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.